Αλλαγές στο επίδομα ανεργίας: Ποιοι το δικαιούνται λόγω… παραίτησης

Ποιοι δικαιούνται επίδομα ανεργίας λόγω παραίτησης;

Το Σχέδιο Νόμου εισάγει ένα πλέγμα ρυθμίσεων με τις οποίες επιχειρείται να αντιμετωπιστεί όσο είναι δυνατόν αποτελεσματικότερα το φαινόμενο της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας.

Πρόκειται για ρυθμίσεις με τις οποίες ισχυροποιείται τουφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και θωρακίζεται η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, ενώ διευκολύνεται το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών.

Επιπλέον, οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο αντιμετωπίζουν και ζητήματα, όπως είναι η οφειλή δεδουλευμένων μισθών.

Μια από τις τομές του συγκεκριμένου νομοσχεδίου αφορά την απλήρωτη εργασία που θα δίνει τη δυνατότητα μερικού απεγκλωβισμού του μισθωτού.

Συγκεκριμένα όποιος μισθωτός έχει θεωρήσει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ως καταγγελία της σχέσης εργασίας από τον εργοδότη και έλυσε μονομερώς τη σύμβαση εργασίας του, τότε θα μπορεί να λαμβάνει το επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Μια ακόμη παρέμβαση του πολυνομοσχεδίου συνιστά το ποινολόγιο για παραβατικές εργοδοτικές συμπεριφορές το οποίο θα οδηγεί σε κλείσιμο επιχειρήσεων είτε προσωρινό (3-5 ημέρες) είτε οριστικό.

Το ποινολόγιο αυτό, το οποίο θα είναι αυτοματοποιημένο για να μην υπάρξουν φαινόμενα διαφθοράς, θα προβλέπει διαβαθμίσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος. Η τιμωρία πέραν των προστίμων θα είναι αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης από 3 έως 5 ημέρες ή και για μεγαλύτερο διάστημα.

Οι βασικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου θα είναι εκτός από την αυστηροποίηση των ποινών για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και οι εξής:

– Κλιμακωτή αύξηση του προστίμου ανά υποδηλωμένο εργαζόμενο. Σήμερα το συγκεκριμένο πρόστιμο είναι 500 ευρώ.

– Δημιουργία συστήματος συγκέντρωσης παραβάσεων. Όσο πιο συχνά ο εργοδότης διαπιστώνεται ότι παραβαίνει διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας τόσο πιο υψηλές ποινές θα λαμβάνει. Εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο επιβολής πενθήμερου λουκέτου με απλή απόφαση του ελεγκτή του ΣΕΠΕ και όχι με απόφαση υπουργού ή περιφερειάρχη.

– Αποκλεισμός επιχειρηματιών από κρατική οικονομική ενίσχυση εάν διαπιστώνεται ότι είναι υπότροποι.

– Αναβάθμιση συστήματος Εργάνη. Οι εργοδότες θα πρέπει να δηλώσουν με στοιχεία τις ώρες απασχόλησης των εργαζομένων.

– Ισχυροποίηση ΣΕΠΕ: Πρόσληψη 50 νέων ελεγκτών που θα προκύψουν από μετατάξεις από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και εντός διμήνου θα μπορούν να καλύψουν θέσεις αιχμής.

Παράλληλα το νομοσχέδιο εισάγει ρυθμίσεις που ενθαρρύνουν την συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο και ενισχύει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των εργαλείων επιβολής της εργατικής νομοθεσίας στο ζήτημα αυτό τόσο από τα δικαστήρια όσο και από την διοίκηση.

Επίσης, επεκτείνεται η προστασία που η εργατική νομοθεσία προβλέπει για τη μητρότητα και στις γυναίκες που εμπλέκονται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας ή της υιοθεσίας.

Πηγή