20 γλωσσοδέτες που μάθαμε όταν ήμασταν παιδιά και ακόμη δεν μπορούμε να τους πούμε σωστά.

Στην ελληνική λαογραφία ο γλωσσοδέτης είναι μια φράση ή σειρά λέξεων που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε είναι δύσκολο να προφερθεί σωστά με μεγάλη ταχύτητα.

Χρησιμοποιείται συνήθως σαν λεκτικό παιχνίδι μεταξύ παιδιών κατά τη διάρκεια του οποίου πρέπει κανείς να επαναλάβει ή να επαναλαμβάνει συνεχώς ταχύτερα, λέξεις που μοιάζουν μεταξύ τους.

Ας δούμε μερικούς γλωσσοδέτες που σίγουρα προσπαθήσαμε όλοι μας λίγο πολύ μικροί να τους πούμε πολύ γρήγορα αλλά σίγουρα μερικούς δεν τα καταφέραμε και ακόμη μπερδευόμαστε.

γλωσσοδέτες 1

γλωσσοδέτες 18

γλωσσοδέτες 3

γλωσσοδέτες 4

γλωσσοδέτες 5

γλωσσοδέτες 6

γλωσσοδέτες 7

γλωσσοδέτες 8

γλωσσοδέτες 9

γλωσσοδέτες 10

γλωσσοδέτες 11

γλωσσοδέτες 12

γλωσσοδέτες 13

γλωσσοδέτες 14

γλωσσοδέτες 15

γλωσσοδέτες 16

γλωσσοδέτες 17

γλωσσοδέτες 18

γλωσσοδέτες 19

Πηγή