Το κλάδεμα της κρεβατίνας

Η κρεβατίνα αποτελεί ένα τύπο διαμόρφωσης αμπελιού σε υψηλό κυπελλοειδούς σχήματος που περιλαμβάνει ένα κορμό με ύψος που φθάνει συνήθως τα δύο μέτρα και διακλαδίζεται σε 5-6 βραχίονες. Με αυτό τον τρόπο αξιοποιεί τις δυνατότητες των παραγωγικών επιτραπέζιων ποικιλιών αμπελιού για ποσοτική και ποιοτική παραγωγή. Το κλάδεμα της κρεβατίνας γίνεται στα τέλη του χειμώνα και περιλαμβάνει δύο βασικούς τύπους: το κλάδεμα διαμόρφωσης και το ετήσιο κλάδεμα της καρποφορίας.

• Τι περιλαμβάνει το κλάδεμα διαμόρφωσης της κρεβατίνας του αμπελιού;

Για το κλάδεμα διαμόρφωσης της κρεβατίνας, στο πρώτο χειμερινό κλάδεμα του νέου αμπελιού, κλαδεύουμε στα δύο μάτια και από τις δύο κλιματίδες που θα αναπτυχθούν, επιλέγοντας την πιο δυνατή. Κατά το κλάδεμα της κρεβατίνας την δεύτερη χρονιά, κλαδεύουμε στο τελικό ύψος του κορμού και αφαιρούμε τα μάτια που βρίσκονται πιο κάτω. Στην επόμενη φάση, δένουμε τον κεντρικό βραχίονα στο μέσο της κρεβατίνας για να αναπτυχθεί μέχρι την άκρη της υποστύλωσης. Στο επόμενο κλάδεμα, την τρίτη χρονιά, αφήνουμε από τον κεντρικό βραχίονα να αναπτυχθούν 6-8 δευτερεύοντες βραχίονες από την κάθε πλευρά, μέχρι την άλλη άκρη της υποστήλωσης.

• Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι κατά το κλάδεμα καρποφορίας της κρεβατίνας;

Κατά το κλάδεμα καρποφορίας της κρεβατίνας στοχεύουμε στη διατήρηση του σχήματος μόρφωσης της κρεβατίνας και παράλληλα στην ισορροπία των λειτουργιών της βλάστησης και της καρποφορίας. Η επιλογή ελαφρού ή αυστηρού κλαδέματος γίνεται ανάλογα με την ηλικία, την ευρωστία και την ποικιλία της κρεβατίνας. Βασική επιδίωξη κατά το κλάδεμα καρποφορίας της κρεβατίνας είναι η βελτίωση της ποιότητας, τόσο σε επίπεδο μεγέθους και πυκνότητας των ραγών των επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλου, καθώς και της περιεκτικότητας σε σάκχαρα και οξέα.

• Ποια είναι τα βασικά είδη του κλαδέματος καρποφορίας της κρεβατίνας;

Tο κλάδεμα καρποφορίας της κρεβατίνας όπως και γενικότερα του αμπελιού διακρίνεται ανάλογα με το μήκος των παραγωγικών μονάδων σε:

α) Βραχύ κλάδεμα, όπου διατηρούνται πάνω στους δευτερεύοντες βραχίονες της κρεβατίνας, κεφαλές 2-3 οφθαλμών, β) Μακρύ κλάδεμα όπου αφήνονται αμολυτές των 5 έως 7 οφθαλμών και γ) Μικτό κλάδεμα όπου αφήνονται κεφαλές με μέχρι 3 οφθαλμούς και αμολυτές με παραπάνω από 4 οφθαλμούς.

Ο αριθμός των κεφαλών που αφήνονται στο κλάδεμα της κρεβατίνας, εξαρτάται από την ισχύ, την ηλικία του πρέμνου και τις καλλιεργητικές φροντίδες της κρεβατίνας, όπως η λίπανση και το πότισμα. Επίσης, κάποιες ποικιλίες κρεβατίνας δέχονται αυστηρό κλάδεμα στα δύο μάτια, ενώ άλλες δέχονται μακρύ κλάδεμα και αφήνονται αμολυτές όπως η σουλτανίνα που δεν έχει γόνιμα τα τρία πρώτα μάτια.

• Και ένα μυστικό για το κλάδεμα της κρεβατίνας

Κλαδεύουμε την κρεβατίνα πάντα με ξηρό καιρό, χωρίς βροχές και υγρασία και την ψεκάζουμε με χαλκούχο διάλυμα αμέσως μετά το κλάδεμα, για να προστατευθεί από μυκητολογικές και βακτηριολογικές ασθένειες.

Κώστας Λιονουδάκης Γεωπόνος Γ.Π.Α.

Πηγή