ΟΑΕΔ: Τα τελικά αποτελέσματα για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2017- Οριστικοί Πίνακες

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr , οι οριστικοί πίνακες και τα αποτελέσματα στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν τα οριστικά Μητρώα «Δικαιούχων – Ωφελουμένων» και «Παρόχων», οι οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων, καθώς και το αρχείο των αποδεκτών ενστάσεων.

Οι δικαιούχοι τoυ Μητρώου δεν χρειάζεται να προσέρχονται στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την παραλαβή οποιουδήποτε εντύπου που να πιστοποιεί την επιλογή τους για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά με την χρήση της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού.

Η Επιταγή είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά, ο οποίος αποτυπώνεται τόσο στο Οριστικό Μητρώο όσο και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού και μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι την 25η Απριλίου 2018. Οι δικαιούχοι έχοντας αυτόν τον αριθμό και μόνο, μπορούν να επικοινωνούν με το τουριστικό κατάλυμα που επιθυμούν από το Μητρώο Παρόχων για κρατήσεις δωματίων.

Οι πάροχοι με τη σειρά τους ελέγχουν την ύπαρξη Επιταγής και την ενεργοποιούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού.

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού θα διαρκέσει 12 μήνες, από την 26η Απριλίου 2017 έως την 25η Απριλίου 2018.

ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

25.04.2017 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Αρχείο Ωφελουμένων σε αιτήσεις άλλων Δικαιούχων.

25.04.2017 ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Αρχείο Αποδεκτών Ενστάσεων.

25.04.2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Αρχείο Αποκλειομένων.

25.04.2017 ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Μητρώο Παρόχων.

25.04.2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Αρχείο με τον Πίνακα Αποκλειομένων Παρόχων.

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στους προσωπικούς λογαριασμούς των αιτούντων στο oaed.gr η εναλλακτικά εδώ

Πηγή