Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας στην κεντρική παιδική παχυσαρκία

Θλιβερή πρωτιά της Ελλάδας στην κεντρική παιδική παχυσαρκία

Μια δυσάρεστη πρωτιά «κερδίζει» η Ελλάδα στο θέμα της διατροφής, αφού συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό των παιδιών με κεντρική παχυσαρκία.

 Σωματική δραστηριότητα και κεντρική παιδική παχυσαρκίαΤα παιδιά με κεντρική παχυσαρκία σε σύγκριση με εκείνα με μη-κεντρική παχυσαρκία ανέφερανμικρότερη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες, χαμηλότερη συχνότητα συμμετοχής σε ενεργά παιχνίδια και κυρίως υψηλή συμμετοχή σε καθιστικές δραστηριότητες.

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της παρούσας έρευνας συγκαταλέγεται το υψηλό δείγμα των παιδιών που χρησιμοποιήθηκε και το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν μελετηθεί στη χώρα μας. Η συγκεκριμένη μελέτη επίσης είναι μία από της πρώτες στον ελλαδικό χώρο που ερευνά διεξοδικά τη σχέση των διατροφικών συνηθειών, της φυσικής δραστηριότητας με την κεντρική παιδική κεντρική παχυσαρκία.

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε συνέχεια των υψηλών ποσοστών της «γενικής» παχυσαρκίας στα παιδιά που παρουσιάζει η χώρα μας, ο επιπολασμός της κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας είναι πολύ υψηλός μεταξύ των ελλήνων μαθητών.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *