Εποχή σποράς, φύτευσης και περίοδος συγκομιδής για τα λαχανικά

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το βιολογικό κύκλο των καλλιεργούμενων λαχανικών στον κήπο, προκειμένου να προγραμματίζουμε τις καλλιέργειες μας. Για το λόγο αυτό, η παρακάτω συνοπτική καταγραφή, της εποχής σποράς στο σπορείο, της εποχής σποράς απευθείας στο χωράφι, της εποχής μεταφύτευσης των νέων φυτών κηπευτικών στο χωράφι καθώς και της περίοδος συγκομιδής των 30 πιο σημαντικών λαχανικών, εξαιρετικά χρήσιμη. Το ημερολόγιο σποράς, φύτευσης και συγκομιδής λαχανικών που προτείνουμε είναι ενδεικτικό και έχει διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή της Ελλάδας που βρισκόμαστε.

Αγγούρι

Εποχή σποράς στο σπορείο: Μάρτιος, Απρίλιος Εποχή σποράς στο χωράφι: Μάιος, Ιούνιος Μεταφύτευση στο χωράφι: Μάιος, Ιούνιος Περίοδος συγκομιδής: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος

Άνηθος

Εποχή σποράς στο σπορείο: Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος Εποχή σποράς στο χωράφι: Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος Μεταφύτευση στο χωράφι: Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος Περίοδος συγκομιδής: Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος.

Αρακάς

Εποχή σποράς στο χωράφι: Οκτώβριος, Νοέμβριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος Περίοδος συγκομιδής: Φεβρουάριος, Μάρτιος, Ιούνιος, Ιούλιος.

 

Βασιλικός

Εποχή σποράς στο σπορείο: Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Εποχή σποράς στο χωράφι: Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος Μεταφύτευση στο χωράφι: Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος Περίοδος συγκομιδής: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος

Βλίτο

Εποχή σποράς στο σπορείο: Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος Εποχή σποράς στο χωράφι: Μάιος, Ιούνιος Μεταφύτευση στο χωράφι: Μάιος, Ιούνιος Περίοδο συγκομιδής: Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος

Καλαμπόκι

Εποχή σποράς στο χωράφι: Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος Περίοδο συγκομιδής: Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος

Καρότο

Εποχή σποράς στο χωράφι : Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος Περίοδος συγκομιδής: Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Ιούνιος, Ιούλιος.

 

Καρπούζι

Εποχή σποράς στο σπορείο: Μάρτιος, Απρίλιος Εποχή σποράς στο χωράφι: Μάιος, Ιούνιος Μεταφύτευση στο χωράφι: Μάιος-Ιούνιος Περίοδος συγκομιδής: Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος

Κολοκύθι

Εποχή σποράς στο σπορείο: Μάρτιος, Απρίλιος,Μάιος Εποχή σποράς στο χωράφι: Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος Μεταφύτευση στο χωράφι: Απρίλιος, Μάιος-Ιούνιος, Ιούλιος Περίοδος συγκομιδής: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριο

Κουνουπίδι

Εποχή σποράς στο σπορείο: Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος Εποχή σποράς στο χωράφι: Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος Μεταφύτευση στο χωράφι: Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος Περίοδος συγκομιδής: Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

Κρεμμύδι ξερό

Εποχή σποράς στο χωράφι: Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο Περίοδος συγκομιδής: Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο

Λάχανο

Εποχή σποράς στο σπορείο: Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος Εποχή σποράς στο χωράφι: Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος Μεταφύτευση στο χωράφι: Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος Περίοδος συγκομιδής: Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

Μαϊντανός

Εποχή σποράς στο σπορείο: Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος Εποχή σποράς στο χωράφι: Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος Μεταφύτευση στο χωράφι: Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος Περίοδος συγκομιδής: Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος

Μαρούλι

Εποχή σποράς στο σπορείο: Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος Εποχή σποράς στο χωράφι: Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος Μεταφύτευση στο χωράφι: Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος Περίοδος συγκομιδής: Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Απρίλιος, Μάιος

Μελιτζάνα

Εποχή σποράς στο σπορείο: Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος Εποχή σποράς στο χωράφι: Μάιος, Ιούνιος Μεταφύτευση στο χωράφι: Απρίλιος. Μάιος, Ιούνιος Περίοδος συγκομιδής: Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος

Μπάμια

Εποχή σποράς στο χωράφι: Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος Περίοδος συγκομιδής: Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος

Μπρόκολο

Εποχή σποράς στο σπορείο: Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος Εποχή σποράς στο χωράφι: Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος Μεταφύτευση στο χωράφι: Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος Περίοδος συγκομιδής: Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

Ντομάτα

Εποχή σποράς στο σπορείο: Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος Εποχή σποράς στο χωράφι: Μάιος, Ιούνιος Μεταφύτευση στο χωράφι: Απρίλιος. Μάιος, Ιούνιος Περίοδος συγκομιδής: Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος

Παντζάρι

Εποχή σποράς στο χωράφι : Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος Περίοδος συγκομιδής: Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Ιούνιος, Ιούλιος

Πατάτα

Εποχή φύτευσης στο χωράφι: Αύγουστο-Σεπτέμβριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο Περίοδος συγκομιδής: Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος

Πεπόνι

Εποχή σποράς στο σπορείο: Μάρτιος, Απρίλιος Εποχή σποράς στο χωράφι: Μάιος, Ιούνιος Μεταφύτευση στο χωράφι: Μάιος-Ιούνιος Περίοδος συγκομιδής: Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος

Πιπεριά

Εποχή σποράς στο σπορείο: Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος Εποχή σποράς στο χωράφι: Μάιος, Ιούνιος Μεταφύτευση στο χωράφι: Απρίλιος. Μάιος, Ιούνιος Περίοδος συγκομιδής: Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος

Πράσο

Εποχή σποράς στο σπορείο: Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος Εποχή σποράς στο χωράφι: Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος Μεταφύτευση στο χωράφι: Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος Περίοδος συγκομιδής: Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος

 

Ραπάνι

Εποχή σποράς στο χωράφι : Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος Περίοδος συγκομιδής: Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Απρίλιος, Μάιος

Ραδίκι

Εποχή σποράς στο χωράφι: Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος Περίοδος συγκομιδής: Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος

 

Σέλινο

Εποχή σποράς στο σπορείο: Ιούλιος Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Εποχή σποράς στο χωράφι: Σεπτέμβριος, Οκτώβριος Μεταφύτευση στο χωράφι: Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος Περίοδος συγκομιδής: Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος

Σκόρδο ξερό

Εποχή σποράς στο χωράφι: Οκτώβριος – Νοέμβριος, Φεβρουάριος – Μάρτιος Περίοδος συγκομιδής: Απρίλιος – Μάιος, Ιούλιος – Αύγουστος

Σπανάκι

Εποχή σποράς στο σπορείο: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο Εποχή σποράς στο χωράφι: Οκτώβριος, Νοέμβριος, Φεβρουάριος Μεταφύτευση στο χωράφι: Οκτώβριος, Νοέμβριος. Φεβρουάριος Περίοδος συγκομιδής: Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Απρίλιος, Μάιος

Φασόλι

Εποχή σποράς στο χωράφι: Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος Περίοδος συγκομιδής: Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος

Φράουλα

Μεταφύτευση στο χωράφι: Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Μάρτιος, Απρίλιος Περίοδος συγκομιδής: Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος

Κώστας Λιονουδάκης Γεωπόνος Γ.Π.Α.

Πηγή