Διαβήτης & καρκίνος μαστού: Ο ρόλος της ασπιρίνης

Μελέτες έχουν επιβεβαιώσει τον αυξημένο κίνδυνο καρκίνου που διατρέχουν οι διαβητικοί.

Μετα-ανάλυση Ολλανδών επιστημόνων κατέληξε στη διαπίστωση ότι οι ασθενείς με διαβήτη είχαν κατά 23% αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού και κατά 38% αύξηση του κινδύνου θανάτου από τη νόσο σε σύγκριση με τους μη-διαβητικούς ασθενείς.

Ερευνητές από τη Ταιβάν με επικεφαλής τον Δρ Yi-Sun Yang του Chung Shan Medical University Hospital, κατέληξαν μετά από νέα μελέτη στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες που πάσχουν από διαβήτη τύπου 2 και λαμβάνουν τακτικά χαμηλή δόση ασπιρίνης, μειώνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου στο μαστό.

Η έρευνα συμπεριέλαβε σχεδόν 149.000 γυναίκες με διαβήτη τύπου 2 και μέση ηλικία τα 63 έτη, ενώ 27.378 από αυτές λάμβαναν χαμηλή δόση ασπιρίνης.

 Η μελέτη διήρκεσε περίπου 14 χρόνια και έδειξε ότι οι γυναίκες που λάμβαναν χαμηλή δόση ασπιρίνης είχαν κατά 18% μικρότερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο στο μαστό σε σχέση με τις γυναίκες που δε λάμβαναν ασπιρίνη.

Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι η λήψη της ασπιρίνης πρέπει να γίνεται για τουλάχιστον 2,5 χρόνια.

Οι γυναίκες με διαβήτη τύπου 2 έχουν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου στο μαστό και τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η ίδια χαμηλής δόσης ασπιρίνη που λαμβάνουν πολλές για την πρόληψη καρδιαγγειακής νόσου ενδεχομένως μπορεί να μειώσει τον κίνδυνό τους για καρκίνο στο μαστό.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι σωρευτική δόση ασπιρίνης που ξεπερνούσε τα 88.900 mg μείωσε τον κίνδυνο καρκίνου στο μαστό κατά 47% αλλά χαμηλές έως μέτριες δόσεις μεταξύ 8.600 – 88.900 mg σωρευτικά δεν μείωσαν τον κίνδυνο.

Τα ευρήματα ίσχυαν ακόμη και όταν ελήφθησαν υπόψη επιβαρυντικοί παράγοντες, όπως η προχωρημένη ηλικία και η παρουσία άλλων ασθενειών.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό έντυπο Journal of Womens Health.

Πηγή