Για όσες αγαπούν το Χειροποίητο και επιθυμούν να Μάθουν Τσιγκελάκι με Άπλα Βήματα

Βασικές Βελονιές (Μέρος Α)

Φτιάχνουμε ένα κύκλο, με την ελεύθερη άκρη του νήματος από πάνω.

tsigkelaki (5)

Περνάμε το βελονάκι από μέσα, πιάνουμε την ελεύθερη άκρη και την τραβάμε μέσα από τον κύκλο και προς τα πάνω.

slipknot2 (600 x 450)

tsigkelaki (6)

Τέλος τραβάμε ελαφρά τις άκρες του νήματος και έτοιμη η αρχική μας θηλιά.

tsigkelaki (1)

Ζετέ (Yarn Over)

Παίρνουμε νήμα τυλίγοντας το γύρω από το βελονάκι, με φορά από πίσω προς τα πάνω.

tsigkelaki (2)

Γαϊτανάκια στον αέρα ή αλυσίδα (Chain stitch)

Ξεκινάμε με ένα γαϊτανάκι αρχής. Κάνουμε ένα ζετέ και τραβάμε το νήμα μέσα από την αρχική θηλιά, φτιάξαμε το πρώτο γαϊτανάκι. Επαναλαμβάνουμε την κίνηση για να φτιάξουμε όσα γαϊτανάκια χρειαζόμαστε.

tsigkelaki (4)

Παρακάτω βλέπουμε μια αλυσίδα όπου ξεχωρίζουμε το γαϊτανάκι αρχής (γα) καθώς και 8 αλυσίδες. Δεν μετράμε ποτέ την θηλιά που βρίσκεται πάνω στο βελονάκι. Επίσης δεν ξεκινάμε ποτέ ένα σχέδιο απο το πρώτο γαϊτανάκι εκτός και αν αναγράφεται στις οδηγίες. Συνήθως δουλεύουμε στην δεύτερη, τρίτη κτλ θηλιά απο το βελονάκι.

tsigkelaki (3)

Αλυσίδα γυρισμού (Turning chain)

Για να μπορέσουμε να πάμε στην αρχή της επόμενης σειράς και να πραγματοποιήσουμε την πρώτη βελονιά, θα πρέπει να γυρίσουμε το πλεκτό μας αριστερόστροφα και να φέρουμε το νήμα στο σωστό ύψος της πρώτης βελονιάς. Για να το πετύχουμε αυτό φτίαχνουμε μια αλυσίδα με μια, δυο, τρεις κλπ θηλιές ανάλογα με το είδος της βελονιάς και την ονομάζουμε αλυσίδα γυρισμού (turning chain). Για παράδειγμα όταν δουλεύουμε με άριχτα γαϊτανάκια η αλυσίδα αυτή αποτελείται απο μια θηλιά, ενω όταν δουλεύουμε με ποδαράκια η αλυσίδα έχει τρείς θηλιές.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΙΕΣ (ΜΕΡΟΣ Β)

Άριχτα γαϊτανάκια (Single crochet)

Για να φτιάξεις 10 άριχτα γαϊτανάκια θα πρέπει να ξεκινήσεις με μια αλυσίδα με 11 θηλιές

τσιγκελάκι

 

Πέρασε το βελονάκι μέσα από την δεύτερη θηλιά, κάνε ένα ζετέ και βγάλ’ το από την πρώτη θηλιά.

 

τσιγκελάκι

Κάνε πάλι ένα ζετέ και πέρασε το μέσα από τις δυο θηλιές.

τσιγκελάκι

Ολοκλήρωσες ένα άριχτο γαϊτανάκι. Βάλε το βελονάκι μέσα στην επόμενη θηλιά και επανέλαβε μέχρι να τελειώσουν οι θηλιές της αλυσίδας.

τσιγκελάκι

Για να ξεκινήσεις την επόμενη σειρά φτιάξε μια αλυσίδα γυρισμού με μια θηλιά και γύρνα το πλεκτό.

τσιγκελάκι

Πέρνα το βελονάκι μέσα από την πρώτη θηλιά, κάνε ένα ζετέ και βγάλ’ το, κάνε άλλο ένα ζετέ και πέρνα το και από τις δυο θηλιές. Συνέχισε να δουλεύεις ένα άριχτο γαϊτανάκι σε κάθε θηλιά.

τσιγκελάκι

Μισό ποδαράκι (Half Double Crochet)

Για να φτιάξεις 10 μισά ποδαράκια, ξεκίνα με 11 γαϊτανάκια στον αέρα. Προσπέρασε τις δυο πρώτες θηλιές, κάνε ένα ζετέ και πέρασε το βελονάκι μέσα από την τρίτη θηλιά τις αλυσίδας.

τσιγκελάκι

Κάνε άλλο ένα ζετέ και βγάλ’ το από την θηλιά. Τώρα πρέπει να υπάρχουν τρεις θηλιές στο βελονάκι. Κάνε ένα ακόμα ζετέ και βγάλ’ το και από τις τρεις θηλιές.

τσιγκελάκι

Ολοκλήρωσες ένα μισό ποδαράκι και έχεις μια θηλιά στο βελονάκι. Συνέχισε να δουλεύεις μισά ποδαράκια σε κάθε θηλιά της αλυσίδας. Οι πρώτες δυο θηλιές μετράνε σαν ένα μισό ποδαράκι άρα θα πρέπει να έχουμε συνολικά 10 μισά ποδαράκια.

τσιγκελάκι

Για να φτιάξεις την δεύτερη σειρά γύρνα το πλεκτό και ξεκίνα με μια αλυσίδα γυρισμού με δυο θηλιές.

τσιγκελάκι

Η αλυσίδα γυρισμού μετράει σαν το πρώτο μισό ποδαράκι, εκτός και αν αναγράφεται διαφορετικά στο σχέδιο που ακολουθούμε. Κάνε ένα μισό ποδαράκι στην επόμενη θηλιά και συνέχισε μέχρι το τέλος της σειράς.

τσιγκελάκι

Ποδαράκι ή απλό ποδαράκι ή μονό ποδαράκι (Double crochet)

Φτιάξε μια αλυσίδα με δυο παραπάνω θηλιές από όσα ποδαράκια θέλεις να έχεις, για παράδειγμα 12 θηλιές. Προσπέρασε τις τρεις πρώτες θηλιές, κάνε ένα ζετέ και βάλε το βελονάκι στην τέταρτη θηλιά.

τσιγκελάκι

Κάνε άλλο ένα ζετέ και πέρασε το μέσα από την πρώτη θηλιά. Πρέπει να έχεις τρεις θηλιές στο βελονάκι. Κάνε ένα ζετέ και πέρασε το μέσα από τις δυο θηλιές,

τσιγκελάκι

τώρα θα έχεις δυο θηλιές στο βελονάκι. Κάνε ένα ζετέ και πέρνα μέσα από τις υπόλοιπες θηλιές.

τσιγκελάκι

Ολοκλήρωσες ένα ποδαράκι. Κάνε ένα ζετέ και πέρνα το βελονάκι από την επόμενη θηλιά για να φτιάξεις κι άλλο ποδαράκι. Συνέχισε μέχρι το τέλος τις αλυσίδας και θα πρέπει να έχεις 10 ποδαράκια (οι τρεις πρώτες θηλιές που άφησες μετράνε σαν ένα ποδαράκι).

τσιγκελάκι

Για την δεύτερη σειρά γύρνα το πλεκτό και φτιάξε μια αλυσίδα γυρισμού με τρεις θηλιές (μετράει σαν ένα ποδαράκι).

τσιγκελάκι

Συνέχισε να φτιάχνεις ποδαράκια μέχρι το τέλος της σειράς.

τσιγκελάκι

Διπλό ποδαράκι (Treble ή Triple crochet)

Φτιάξε μια αλυσίδα με τρεις παραπάνω θηλιές από όσα διπλά ποδαράκια θέλεις να έχεις, για παράδειγμα 13 θηλιές. Προσπέρασε τις τέσσερις πρώτες θηλιές, κάνε δυο ζετέ και βάλε το βελονάκι στην πέμπτη θηλιά.

τσιγκελάκι

Κάνε ένα ζετέ και βγάλ’ το μέσα από την πρώτη θηλιά. Πρέπει να έχεις τέσσερις θηλιές στο βελονάκι. Κάνε ένα ζετέ και πέρασε το μέσα από τις δυο θηλιές,

τσιγκελάκι

τώρα θα έχεις τρεις θηλιές στο βελονάκι. Κάνε ένα ζετέ και πέρνα μέσα από τις επόμενες δυο.

τσιγκελάκι

Κάνε άλλο ένα ζετέ και πέρασε το από τις δυο τελευταίες θηλιές.

τσιγκελάκι

Ολοκλήρωσες ένα διπλό ποδαράκι. Κάνε δυο ζετέ και πέρνα το βελονάκι από την επόμενη θηλιά για να φτιάξεις κι άλλο διπλό ποδαράκι.

τσιγκελάκι

Συνέχισε μέχρι το τέλος τις αλυσίδας και θα πρέπει να έχεις 10 διπλά ποδαράκια (οι τέσσερις πρώτες θηλιές που άφησες μετράνε σαν ένα διπλό ποδαράκι). Για την δεύτερη σειρά γύρνα το πλεκτό και φτιάξε μια αλυσίδα γυρισμού με τέσσερις θηλιές (μετράει σαν ένα διπλό ποδαράκι). Συνέχισε να φτιάχνεις ποδαράκια μέχρι το τέλος της σειράς.

τσιγκελάκι

Πηγή